Alltid nylagad god mat

Vad är en brigg?

BriggenEN BRIGG - eller brigantin - är ett tvåmastat segelfartyg med rår på båda masterna och ett gaffelsegel på den aktre. Det var ett mycket vanligt fraktfartyg under hela 1800-talet. Briggen var ganska liten, 25 - 40 meter lång, men seglade trots detta ofta på långa resor världen över. 

Briggen var ovanligt manöverduglig och klarade utan bogserhjälp trånga flodmynningar och små hamnar. Hon kunde segla framåt och bakåt, stå stilla eller vrida sig på stället. 

Eftersom en stor besättning krävdes - dubbelt så många som på gaffelriggen - var briggen bland de första vinddrivna fartygen som försvann. 

Briggen Gerda 

"Igår - den 28 oktober 1868 - gick vid södra skeppsvarvet ett fartyg om 70 nyläster av stapeln, byggt av skeppsmästare O.A. Brodin för ett rederi i Mollösunds räkning. Fartyget fick vid dopet namnet Gerda. Det kommer att tacklas till brigg och kaptenen Thorbjörnsson blir dess befälhavare." 

SÅ BÖRJADE HISTORIEN om briggen Gerda. Hon var det åttonde fartyget som det året sjösattes vid Gävlevarven. Hon var 33 meter lång, 8 meter bred och hade ett djupgående med full last på 3,6 meter. Gerda seglade på Australien, Afrika, Medelhavsländerna samt Sydamerika och fraktade bl.a. kaffe. Med god tur och skickliga befälhavare överlevde hon de flesta segelfartygen. 

1930 VAR RESORNA ÖVER Tack vare att hennes siste befälhavare ville rädda denna Europas sista sjögående brigg slapp hon ett öde som upphuggen. Gerda blev museifartyg i Gävle, förföll till vanvård på grund av penningbrist och sjönk så småningom i hamnen. 1959 antändes hon av brandkåren och dom sista förkolnade resterna sprängdes sönder. Så kunde historien om briggen Gerda ha slutat. Men nu får den en fortsättning. 

I Gävle har föreningen "Briggen Gerda" bildats med syfte att bygga och använda fartyget. Kanske seglar hon redan när du läser detta...